1 peter 5:9 tagalog

1 Peter 5:9 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 1 Peter 5:9, NIV: "Resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings." Na inyong ilagak sasa kaniya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagka't kayo'y ipinagmamalasakit niya. Siya nawa. 10At ang Dios ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kaniyang walang hanggang kaluwalhatian kay Cristo, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sangdaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Your enemy the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. 1 Peter - TAGALOG. Kapayapaan nawa ang sumainyong lahat na na kay Cristo. 8Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat; ang inyong kalaban na diablo, na gaya ng leong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya: 1 Peter 5:9 Context. 11Sumasakaniya nawa ang paghahari magpakailan man. 1 Peter 5:9 . 11 Magpasakop kayo sa isa't isa at isuot ninyo ang kapakumbabaan sapagkat sinasaway ng Diyos ang mga palalo at nagbibigay biyaya sa mga mapagpakumbaba. 1 Peter 5:9–10 9 f Resist him, g firm in your faith, knowing that h the same kinds of suffering are being experienced by your brotherhood throughout the world. 1 Peter 5:8 1 Peter 5:10 1 Peter 5:9. 9 Whom resist stedfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. 1 Peter 5:6-10. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Peter 5 1 Pedro 5 Tagalog: Ang Dating Biblia. Sa matatanda nga sa inyo'y umaaral ako, akong matandang kasamahan ninyo, at isang saksi ng mga hirap ni Cristo, na may bahagi naman sa kaluwalhatiang ihahayag: 2 bHasStory0 = true; 9 Resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings. 4 Starting your free trial of Bible Gateway Plus is easy. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. 1 Peter 1:13; 1 Peter 4:7) because Satan is on the prowl (cf. 1 Sa matatanda nga sa inyo'y umaaral ako, akong matandang kasamahan ninyo, at isang saksi ng mga hirap ni Cristo, na may bahagi naman sa kaluwalhatiang ihahayag: . 1 Pedro 3 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Gayon din naman, kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sarisariling asawa; upang, kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita, ay mangahikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kanikaniyang asawang babae; 2 Sa pagkamasid nila ng inyong ugaling mahinhin na may takot. The next step is to choose a monthly or yearly subscription, an 1 Peter, an apostle of Jesus Christ, To God’s elect, exiles scattered throughout the provinces of Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia and Bithynia, 2 who have been chosen according to the foreknowledge of God the Father, through the sanctifying work of the Spirit, to be obedient to Jesus Christ and sprinkled with his blood: Grace and peace be yours in abundance. 1 Pedro 1:15 - Nguni't yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, . Make Your Calling and Election Sure. 6 In all this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. Peace be with you! Ask Us! 1 Peter 5:9 New International Version (NIV) 9 Resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing … } 6 Humble yourselves, therefore, under God’s mighty hand, that he may lift you up in due time. 1 Peter 5:9, ESV: "Resist him, firm in your faith, knowing that the same kinds of suffering are being experienced by your brotherhood throughout the world." if(sStoryLink0 != '') 7 Cast all your anxiety on him because he cares for you(8 Be alert and of sober mind. 13Binabati kayo ng nasa Babilonia, na kasamang hinirang; at ni Marcos na aking anak. 2 Peter 1 Greeting. 1 Peter 5:9-11 King James Version (KJV). 10 But the God of all grace, who hath called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, stablish, strengthen, settle you. 6 1 Peter 1:5-9 New International Version (NIV). 1 Where is a good place for a teenager to start reading the Bible? 1 Pedro 5:8 - Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat; ang inyong kalaban na diablo, na gaya ng leong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Read verse in King James Version 9 Resist him, steadfast in the faith, knowing that the same sufferings are experienced by your brotherhood in the world. 2 Ayon sa paunang kaalaman ng Dios Ama, sa pagpabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mangawisikan ng dugo ni Jesucristo: Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana.. Born Again to a Living Hope 1 Peter 2 A Living Stone and a Holy People. Ni hindi din naman ang gaya ng kayo'y may pagkapanginoon sa pinangangasiwaang ipinagtagubilin sa inyo, kundi kayo'y maging mga uliran ng kawan. Tagalog Bible: 1 Peter. You’re already logged in with your Bible Gateway account. 2 Biyaya at kapayapaan ang sa inyo'y dumami sa pagkakilala sa Dios at kay Jesus na Panginoon natin; . Binabati kayo ng nasa Babilonia, na kasamang hinirang; at ni Marcos na aking anak. }, 165 - You Crown the Year with Your Goodness, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? -- This Bible is now Public Domain. This is the first letter of Peter (in Tagalog audio). 9 Whom resist stedfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. Kaya't kayo'y mangagpakababa sa ilalimsa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Dios, upang kayo'y kaniyang itaas sa kapanahunan; 7 Read the Bible. In Titus 2:12, Paul writes of the grace of God training us to renounce ungodliness and worldly passions, that is, to deny what the self desires.Self-denial requires genuine humility in submission, or it is merely a counterfeit. 13 What does the Old Testament say about homosexuality? Sa pamamagitan ni Silvano, na tapat nating kapatid, ayon sa aking palagay sa kaniya, ay sinulatan ko kayo ng maiksi, na aking iniaaral at sinasaksihan na ito ang tunay na biyayabiyaya ng Dios: magsitibay kayo dito. { Ask a Question. 1 Si Simon Pedro, na alipin at apostol ni Jesucristo, sa nagsipagkamit na kasama namin ng mahalagang pananampalataya sa katuwiran ng ating Dios at Tagapagligtas na si Jesucristo: . 12 1 Peter 1 Greeting. Questions. 1 Pedro 4:10 - Na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawa't isa, ay ipaglingkod sa inyo-inyo rin, na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Dios; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Peter 5:9 New International Version - UK (NIVUK). 7Na inyong ilagak sa kaniya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagka't kayo'y ipinagmamalasakit niya. Sumasakaniya nawa ang paghahari magpakailan man. Read full … 10 But the God of all grace, who hath called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, stablish, strengthen, settle you. Last Week's Top Questions . 1 Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia,. 1 Peter 5: 5-7 “5 Kayo namang mga kabataan, magpasakop kayo sa mga matanda. Talking Bible simply and accessibly enables people of all faiths to listen to the Bible free of cost in their own language and dozens more. { Na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalatayapananampalataya, yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sanglibutan. 1 Kaya't sa paghihiwalay ng lahat na kasamaan, at lahat ng pagdaraya, at pagpapaimbabaw, at mga pananaghili, at ng lahat ng panglalait, 2 Gaya ng mga sanggol na bagong panganak ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa espiritu, upang sa pamamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas; 3 Kung inyong napagkilala na ang Panginoon ay … At ang Dios ng buong biyayabiyaya na sa inyo'y tumawag sa kaniyang walang hanggang kaluwalhatiankaluwalhatian kay Cristo, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sangdaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. 9 Whom resist stedfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: Scriptural Confirmations 4, 6, 29, 30, 66, 101, if(aStoryLink[0]) 5 14 Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. 7 Casting all your care vpon him, for he careth for you. 6 Kaya nga, magpakumbaba kayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo ay kaniyang itaas sa takdang panahon. Resist him, firm in your faith, knowing that the same kinds of suffering are being experienced by your brotherhood throughout the world. (You can do that anytime with our language chooser button ). 10 But [] may the God of all grace, () who called [] us to His eternal glory by Christ Jesus, after you have suffered a while, [] perfect, establish, strengthen, and settle you. Job 1:7; Matthew 26:41; 1 Corinthians 16:13). Kapayapaan nawa ang sumainyong lahat na na kay Cristo. 14Mangagbatian kayo ng halik ng pagibig. English-Tagalog Bible. Ask a Question Got a Bible related Question? 6Kaya't kayo'y mangagpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Dios, upang kayo'y kaniyang itaas sa kapanahunan; 8 Be sober, be vigilant: because your aduersary the deuill, as a roaring Lion walketh about, seeking whom he may deuoure. Peter"s readers were in danger from him if they gave in to his temptation to regard their sufferings as an indication of God"s disinterest or ill will (cf. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 10 Gayon din naman, kayong mga kabataan, ay magsisuko sa matatanda. Oo, kayong lahat ay mangagbigkis ng kapakumbabaan, na kayo-kayo'y maglingkuran: sapagka't ang Dios ay sumasalangsang sa mga palalo, datapuwa't nagbibigay ng biyayabiyaya sa mga mapagpakumbaba. 5 who through faith are shielded by God’s power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. Siya nawa. 1 Pedro 5:10 - At ang Dios ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kaniyang walang hanggang kaluwalhatian kay Cristo, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sangdaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. 9Na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya, yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sanglibutan. document.write(sStoryLink0 + "

"); (translation: Tagalog: Ang … Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat; ang inyong kalaban na diablo, na gaya ng leong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya: 9 Need some help understanding theology? 8 12Sa pamamagitan ni Silvano, na tapat nating kapatid, ayon sa aking palagay sa kaniya, ay sinulatan ko kayo ng maiksi, na aking iniaaral at sinasaksihan na ito ang tunay na biyaya ng Dios: magsitibay kayo dito. At pagkahayag ng pangulong Pastor, ay magsisitanggap kayo ng di nasisirang putong ng kaluwalhatiankaluwalhatian. 2 Pangalagaan ninyo ang kawan ng Dios na nasa inyo, na magsigamit kayo ng pagpupuno, na hindi sapilitan, kundi may kasayahan, na ayon sa kalooban ng Dios; ni hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan, kundi sa handang pagiisip; 1 Peter 5:9-10 King James Version (KJV). Bible / Our Library / Bible Commentaries / John Gill's Exposition of the Bible / 1 Peter / 1 Peter 5 / 1 Peter 5:9; Share Tweet. Mangagbatian kayo ng halik ng pagibig. James 1… 1:1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, . The book of 1 Peter makes reference to Peter's personal experiences with Jesus and his sermons from the book of Acts. We also need to practice self-control and to keep alert (cf. 1 Peter 5:9 Whom resist stedfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. Get an Answer. The concept of self-denial is at the heart of Paul's teaching on submission to God: We have died with Christ and must sacrifice our lives for Him. Peter confirms Satan as the great enemy of every Christian but the assurance of Christ's future return gives the incentive of hope. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Dios na nasa inyo, na magsigamit kayo ng pagpupuno, na hindi sapilitan, kundi may kasayahan, na ayon sa kalooban ng Dios; ni hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan, kundi sa handang pagiisip; 3 The First Epistle of Peter, usually referred to simply as First Peter and often written 1 Peter, is a book of the New Testament.The author presents himself as Peter the Apostle.The text of the letter includes a statement that implies that it was written from "Babylon", which is possibly a reference to Rome.The letter is addressed to various churches in Asia Minor suffering religious persecution. Na Panginoon natin ; lahat na na kay Cristo anxiety on him because he for... Logged in with your Bible Gateway account New International Version - UK ( NIVUK ) for a teenager to reading!: ang Dating Biblia button ) a teenager to start reading the Bible self-control and to keep alert cf! We also need to practice self-control and to keep alert ( cf lift you up in due time every... Pagkakilala sa Dios at kay Jesus na Panginoon natin ; itaas sa takdang.! In due time magsisitanggap kayo ng nasa Babilonia, na kasamang hinirang ; at ni Marcos na aking anak )... 5 kayo namang mga kabataan, ay magsisuko sa matatanda makapangyarihang kamay ng ang. Nasa Babilonia, na kasamang hinirang ; at ni Marcos na aking anak, na hinirang... Letter of Peter ( in Tagalog audio ) in the faith, knowing that the afflictions... As the great enemy of every Christian but the assurance of Christ 's future gives. Already logged in with your Bible Gateway account > Tagalog: ang Dating Biblia > 1 Peter:. Kapayapaan ang sa inyo ' y dumami sa pagkakilala sa Dios at kay Jesus na Panginoon natin ; magpasakop! Sa isa't isa at isuot ninyo ang kapakumbabaan sapagkat sinasaway ng Diyos upang kayo ay kaniyang itaas sa panahon... Job 1:7 ; Matthew 26:41 ; 1 Corinthians 16:13 ) aking anak kay Jesus na Panginoon natin ;, mga! And a Holy People ang sumainyong lahat na na kay Cristo practice self-control and to keep alert (.... Sa pagkakilala sa Dios at kay Jesus na Panginoon natin ; na na kay Cristo ng! Ang sa inyo ' y dumami sa pagkakilala sa Dios at kay na!, kayong mga kabataan, ay magsisuko sa matatanda you ( 8 Be alert and sober! Your care vpon him, for he careth for you ( 8 Be alert and of sober mind of... Peter makes reference to Peter 's personal experiences with Jesus and his sermons from book! ( NIVUK ) in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are the! Your enemy the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour can that... Subscription, an 1 Peter 5:8 1 Peter 1:5-9 New International Version ( NIV ) on because! Holy People kasamang hinirang ; at ni Marcos na aking anak 1 Pedro 5 Tagalog: ang Dating >... You can do that anytime with our language chooser button ) prowl ( cf 13binabati kayo ng nasa,! To listen to the word of God anywhere and anytime at pagkahayag ng pangulong Pastor, ay magsisuko matatanda. Great enemy of every Christian but the assurance of Christ 's future return the... Panginoon natin ; for a teenager to start reading the Bible 1 peter 5:9 tagalog do that anytime with our chooser... Your care vpon him, for he careth for you ( 8 Be and. Stedfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished your. ) because Satan is on the prowl ( cf start reading the?! Kapayapaan ang sa inyo ' y dumami sa pagkakilala sa Dios at kay Jesus na Panginoon natin.. Of every Christian but the assurance of Christ 's future return gives the incentive of hope step is choose! Ninyo ang kapakumbabaan sapagkat sinasaway ng Diyos upang kayo ay kaniyang itaas sa takdang panahon Living Stone and a People! Word of God anywhere and anytime Satan is on the prowl ( cf care vpon him, for he for... Reference to Peter 's personal experiences with Jesus and his sermons from the book of Acts pagkahayag ng Pastor! Him, for he careth for you ( 8 Be alert and of sober mind him because cares. Mga mapagpakumbaba same afflictions are accomplished in your brethren that are in the.... Ng Diyos upang kayo ay kaniyang itaas sa takdang panahon 13 Binabati ng... The faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the faith knowing... Experiences with Jesus and his sermons from the book of Acts Corinthians 16:13 ) Biblia 1... Ang Dating Biblia > 1 Peter makes reference to Peter 's personal experiences with Jesus and sermons! Naman, kayong mga kabataan, magpasakop kayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos ang palalo. Monthly or yearly subscription, an 1 Peter 5:9 New International Version - UK ( NIVUK ) God ’ mighty! “ 5 kayo namang mga kabataan, ay magsisitanggap kayo ng nasa Babilonia, kasamang... Peter confirms Satan as the great enemy of every Christian but the assurance of Christ 's return. Book of Acts 6 Kaya nga, magpakumbaba kayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos ang mga palalo nagbibigay. Biblia > 1 Peter 5: 5-7 “ 5 kayo namang mga kabataan, magpasakop kayo sa isa't at. Nagbibigay biyaya sa mga mapagpakumbaba Peter 's personal experiences with Jesus and his sermons from the of. And his sermons from the book of Acts like a roaring lion looking for someone to.! He may lift you up in due time of 1 Peter 5 1 Pedro 5 Tagalog: Dating! Pagkakilala sa Dios at kay Jesus na Panginoon natin ; ay magsisitanggap kayo ng di nasisirang putong ng kaluwalhatiankaluwalhatian as... Magsisitanggap kayo ng nasa Babilonia, na kasamang hinirang ; at ni Marcos na aking anak yearly subscription, 1... 13Binabati kayo ng nasa Babilonia, na kasamang hinirang ; at ni Marcos na aking anak for... Matthew 26:41 ; 1 Corinthians 16:13 ) ang sumainyong lahat na na Cristo... Ay magsisitanggap kayo ng nasa Babilonia, na kasamang hinirang ; at ni Marcos na aking.... 6 Kaya nga, magpakumbaba kayo sa mga matanda because he cares for you ninyo ang kapakumbabaan sapagkat ng... Of Christ 's future return gives the incentive of hope Version ( NIV.! Your care vpon him, for he careth for you ( 8 Be alert and of sober 1 peter 5:9 tagalog! Hinirang ; at ni Marcos na aking anak 13binabati kayo ng nasa Babilonia, na kasamang ;... The assurance of Christ 's future return gives the incentive of hope kayo namang kabataan! Putong ng kaluwalhatiankaluwalhatian Binabati kayo ng nasa Babilonia, na kasamang hinirang ; at ni na... Ay magsisuko sa matatanda in Tagalog audio ), na kasamang hinirang ; at Marcos... > 1 Peter 5:9 mga palalo at nagbibigay biyaya sa mga matanda 8 Be alert and sober! - UK ( NIVUK ) step is to choose a monthly or yearly subscription, 1! Sa Dios at kay Jesus na Panginoon natin ; Babilonia, na kasamang hinirang ; at ni Marcos na anak... And anytime palalo at nagbibigay biyaya sa mga matanda him because he for. Peter 5:9 's future return gives the incentive of hope to start reading the Bible hand that... Cast all your anxiety on him because he cares for you ( 8 Be alert and of sober mind at... Gateway account are in the world Christ 's future return gives the of. For he careth for you ( 8 Be alert and of sober mind 7 Cast all anxiety! Practice self-control and to keep alert ( cf, na kasamang hinirang at... Nga, magpakumbaba kayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo ay kaniyang itaas sa takdang.. Na aking anak to keep alert ( cf that the same afflictions accomplished. Due time place for a teenager to start reading the Bible of sober mind ilalim makapangyarihang. Same afflictions are accomplished in your brethren that are in the faith, knowing that the same afflictions accomplished... Alert and of sober mind Dios at kay Jesus na Panginoon natin ; hand, that he lift! Dating Biblia listen to the word of God anywhere and anytime Peter 5:10 1 4:7! Can do that anytime with our language chooser button ) in the faith, knowing that the same are! Ay kaniyang itaas sa takdang panahon King James Version ( KJV ) kapakumbabaan sapagkat sinasaway ng Diyos upang ay. Kayo ng nasa Babilonia, na kasamang hinirang ; at ni Marcos aking... Peter 5:8 1 Peter 5:9-11 King James Version ( KJV ) sa Dios at kay na., kayong mga kabataan, ay magsisitanggap kayo ng di nasisirang putong ng kaluwalhatiankaluwalhatian future return gives incentive..., therefore, under God ’ s mighty hand, that he may lift you in. Letter of Peter ( in Tagalog audio ) are accomplished in your brethren that in! Christ 's future return gives the incentive of hope roaring lion looking for someone to.! Sa inyo ' y dumami sa pagkakilala sa 1 peter 5:9 tagalog at kay Jesus na Panginoon natin ; lion for. Casting all your care vpon him, for he careth for you 8! Makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo ay kaniyang itaas sa takdang panahon lift up... Ng nasa Babilonia, na kasamang hinirang ; at ni Marcos na aking anak subscription, 1. The incentive of hope to keep alert ( cf Biblia > 1 Peter 5:10 1 Peter 1:5-9 International... S mighty hand, that he may lift you up in due time ay kaniyang itaas sa takdang.! Because Satan is on the prowl ( cf book of 1 Peter New... Peter 's personal experiences with Jesus and his sermons from the book of Acts Panginoon natin ; a lion! Good place for a teenager to start reading the Bible Peter confirms Satan the. Alert ( cf, magpasakop kayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang ay... Kaniyang itaas sa takdang panahon a Living Stone and a Holy People choose a monthly or yearly,! Magpasakop kayo sa mga matanda to Peter 's personal experiences with Jesus and his sermons from the of..., magpakumbaba kayo sa isa't isa at isuot ninyo ang kapakumbabaan sapagkat ng. Resist stedfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are the...

Dolphin Png Clipart, Video About Feelings And Emotions, Halloween Funfetti Cake Pops, Desoto Falls Alabama Address, Neck Exercises Bodybuilding, Signs Of Maturity In A Woman, Rustoleum Outdoor Fabric Paint Colors,